Huisregels

HUISREGELS TIJDENS DE KERSTMARKT BEMMEL

Tijdens het evenement hanteren wij de volgende huisregels.

Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze

regels te houden.

Huisregels:

  • Het is verboden zaken als: glaswerk, alcohol, drank, flessen, blikjes en zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen.
  • In het evenementengebied kunt u gevisiteerd worden.
  • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers
  • Op en rond het evenementengebied bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van de organisatie, beveiliging, politie en hulpdiensten.
  • De organisatie kan bezoekers de toegang tor het evenemententerrein weigeren indien zij de sfeer negatief beïnvloeden. (bijvoorbeeld door bedreigende groepsvorming, aanstootgevend gedrag of  
    dragen van clubkleding) 
  • Overtreding van deze huisregels kan verwijdering van het evenementengebied tot gevolg hebben.

Verbod tot het flyeren van reclamemateriaal of ander drukwerk.

Het is tijdens de Kerstmarkt op de straatgedeelten waarop deze activiteit plaatsvindt, verboden te flyeren of anderszins verspreiden van reclamemateriaal of ander drukwerk waarop artikelen of andere goederen te koop worden aangeboden of anderszins beschikbaar worden gesteld.

OVERTREDING V.D. HUISREGELS IS STRAFBAAR OP GROND VAN ARTIKEL 461 VAN WETBOEK VAN STRAFRECHT

(dit artikel is beter bekend als de basis van VERBODEN TOEGANG)

De Kerstmarktorganisatie publiceert foto's/filmpjes op haar website en facebookpagina. Bij het betreden van het evenemententerrein gaat de organisatie ervan uit dat u dit geen bezwaar vindt.